Onderzoek: Inclusie in de context van muziekfestivals en events - wordt panellid

November 17, 2023

FACE

5% ofwel meer dan een half miljoen van de Belgische bevolking vormt een onzichtbare doelgroep met specifieke noden die men tot op heden niet in rekening heeft gebracht bij het creëren van een inclusieve festivalervaring... Lijkt me een hoog aantal potentiële tickethouders, toch? Lees hieronder meer over mijn onderzoek: Inclusie van neurodivergente en hoogsensitieve volwassenen met een ‘andere’ prikkelverwerking in de context van muziekfestivals/-events.
Onderzoek: Inclusie in de context van muziekfestivals en events - wordt panellid

Neurodiversiteit of letterlijk ‘hersenen die verschillen’ zorgt bij de doorsnee neurodivergente volwassene voor een berg aan onzichtbare talenten alsook een waslijst aan vergeten noden. Deze noden wil ik voor eens en altijd uit de schaduw halen en omvormen naar een eindoplossing waarbij iedereen, ongeacht hun prikkelgevoeligheid, zorgeloos en met volle teugen kan genieten van livemuziek.  

Bent u zelf werkzaam in een bedrijf of organisatie binnen de muziek- , festival sector en ziet u net als ik veelbelovende opportuniteiten binnen de pijler ‘inclusie’?
Kent of bent u verder iemand die een vermoedelijke of vastgestelde diagnoseheeft wat een ‘andere’ prikkelverwerking met zich mee brengt? (denk aan AD(H)D,ASS, HSP)
Of bent u simpelweg benieuwd naar hoe ik mijn achtergrond als ontwerper in de strijd gooi om decennialange stigma’s te doorbreken?

Lees er hier alles over en vul één van de profiel-gebasseerde surveys in!

U helpt niet alleen mijn onderzoek vooruit maar u bemachtigd eveneens een VIP zitje waar u het verloop van dit project vanop de eerste rij kan volgen.

Wie ben ik?

Hi! Ik ben Roos Commerman, een 2de masterstudent Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen en ik ben dit academiejaar van start gegaan met mijn masterproef.
Dit project voer ik uit in samenwerking met FACE, wat mij de nodige ondersteuning biedt binnen de context van mijn probleemstelling.

Met een brede waaier aan interesses en goede dosis vastberadenheid begon ik enkele jaren geleden aan mijn eerste lesweek productontwikkeling. 5 jaar later belandt ik, met een gamma aan nieuwe skills, plots in mijn allerlaatste jaar productontwikkeling. Binnen mijn opleiding houd ik mij graag bezig met grafisch ontwerp en vormleer alsook gedragsmatig ontwerp en complex probleemoplossend ontwerpen.

Als ik mijn hoofd niet breek over strategische ontwerpopdrachten, houd ik mij in mijn vrije tijd graag creatief bezig. Niet enkel achter een schetsboek maar ook op een podium kan u mij geregeld terugvinden als zangeres bij het vrouwenkoor Scala & Kolacny brothers.

Ik bijt mij snel vast in nieuwe uitdagingen en verdiep mij graag in relevante maatschappelijke problematieken.

Doelgroep, context en persoonlijke link

Mijn onderzoek draait rond inclusie binnen muziekfestivals en events.
Specifiek onderzoek ik de context en conflicten die hoogsensitieve en neurodivergente volwassenen met een andere prikkelverwerking ervaren in de context van een muziekfestival of event.

Als een hoogsensitief persoon met AD(H)D ben ik maar al te bekend met de problematiek en de context waarin deze zich bevindt. Uit eigen ervaring en die van mede hoogsensitieve neurodivergenten kon ik voor de start van mijn onderzoek al stellen dat overprikkeling op muziekfestivals en events geen eenzaam verhaal kent.
Bij de start van elke festivalervarving denkt men de overhand te hebben, maar aan het einde van de rit heb je jammer genoeg geen controle op de werking van je eigen brein. Een festivaldag kent hierdoor nagenoeg altijd een vervroegd einde vol frustratie, vermoeidheid en onmacht.

Het bestaan van hoogsensitieve individuen is niet nieuw, nog is het begrip inclusie. Toch worden, tot op heden, deze termen nagenoeg niet met elkaar geassocieerd.
Waarom zijn de huidige inclusie maatregelen vaak beperkt op het fysieke? Welke conflicten houden huidige stigma’s in stand?

Deze problematiek plan ik ontwerpend te onderzoeken en huidige stigma’s te doorbreken. De uiteindelijke ontwerp oplossing zal een antwoord bieden of de vraag: hoe creëert men een inclusieve omgeving voor hoogsensitieve en neurodivergente volwassen binnen de context van een muziekfestival of event?

Noodzaak en harde cijfers

Na berekende schatting zien we dat 5% van de Belgische bevolking een diagnose van neurodivergentie heeft. Omgerekend maken zij dus een half miljoen van onze totale bevolking uit. Bijkomend zien onderzoekers dit cijfer afgelopen 10 jaar enorm toenemen. Ten slotte rekent men personen op een wachtlijst van een diagnostisch centrum, personen die een diagnose niet kunnen bekostigen of zij die een zwaar vermoeden hebben van neurodivergentie of hoogsensitiviteit hier niet mee.

Gezien men de laatste decennia pas gestart is met het voeren van onderzoek naar neurodivergentie, blijkt sommige literatuur verouderd. Dit brengt een vlaag aan misinformatie met zich mee wat op zijn beurt bijdraagt aan de reeds aanwezige stereotypen rond personen die zich bevinden op een spectrum. Door het gebrek aan onderzoek vormt het neurodivergente brein nog een mysterie. De meest recente onderzoeken stellenAD(H)D en ASS als een spectrum. Dit houdt in dat de noden van 2 personen met dezelfde diagnose compleet kunnen verschillen. Ook hoe dit tot uiting kan komen verschilt van persoon tot persoon. Van een gebrek aan individuele noden kunnen we dus niet spreken.

Onzichtbaarheid

Omdat mensen met AD(H)D en ASS hun symptomen anders ervaren en tonen brengt dit zijn voor- en nadelen met zich mee. Men kan ervoor kiezen om hun diagnose niet mee te delen om zo veroordeling en afstoting te voorkomen. Binnen bepaalde contexten vormt dit een, jammer genoeg, broodnodige vorm van zelfbescherming. Anderzijds kan men vaak hun symptomen zo goed verstoppen of onderdrukken dat als tegenreactie de credibiliteit van de gestelde diagnose in vraag  wordt gesteld. Op deze manier kan men in vraag stellen of het individu wel echt AD(H)D heeft en niet ‘gewoon lui’ of ‘heel slordig’ is. Hetzelfde geldt voor mensen met ASS. Indien een neurodivergent persoon niet voldoet aan een stereotype beeld neemt men de noden, talenten en opportuniteiten gekoppeld aan die talenten niet serieus. In de meeste gevallen worden deze opportuniteiten gewoonweg genegeerd of vergeten.

Conclusie:

5% ofwel meer dan een half miljoen van de Belgische bevolking vormt een onzichtbare doelgroep met specifieke noden die men tot op heden niet in rekening heeft gebracht bij het creëren van een inclusieve festival ervaring...

Opportuniteiten 

Neurodivergenten zijn goede klanten omdat...

Als organisator of stakeholder binnen het organiseren van een muziekfestival/-event zijn er enkele overkoepelende opportuniteiten gelinkt aan het includeren van de genoemde doelgroep.

  • Hoofdzakelijk is deze doelgroep feitelijk gezien een enorm waardevolle klant. Ik som enkele voorbeelden op ter illustratie. Mensen binnen de doelgroep hechten grote waarde aan structuur en vaak ook aan repetitie. Dit geeft herkenning en neemt het overweldigende verrassingseffect van eventuele andere ervaringen weg. Vertaald betekend dat men een lange trouwe kant kan zijn. Andere aspecten binnen deze doelgroep zijn bijvoorbeeld specifieke interesses waar men op kan inspelen. Ten slotte zullen mensen uit deze doelgroep niet snel alleen een event zoals een muziekfestival gaan. Een vertrouwelijke vriendengroep of partner kan rust geven in een onvoorspelbare omgeving. Wat betekent dat u per persoon uit deze doelgroep meerdere tickets per kop kan verwachten.
  • Door als pionier in de innovatie van inclusie te stappen kan uw bedrijf zich diversifiëren t.o.v. eventuele concurrenten, waardoor de klant u sneller zou kunnen opzoeken.
  • Verder zijn er nog  wettelijke kaders en maatschappelijke verwachtingen die stilaan meer in opspraak komen. Inclusie is daar één van. Hoe dan ook zal er in de toekomst zwaar geïnnoveerd moeten worden in deze pijler.

Verloop Masterproef

Het 1ste semester, lopend van september 2023 t.e.m. januari 2024, bestaat voornamelijk uit research en brainstorm sessies.
Aan de hand van specifieke designprincipes doorloop ik mijn geheel onderzoeks-en ontwerpproces. Oktober wordt gevuld met een literatuurstudie, die overloopt een online bevraging (survey). Daaropvolgend plan ik in November met zoveel mogelijk stakeholders en mensen uit  en rond de doelgroep fysieke interviews af te leggen. Uiteindelijk plan ik een brainstorm sessie te organiseren met een focusgroep bestaande uit diverse stakeholders, de doelgroep, hulpverleners, .. Eind november vindt reeds onze eerste jury plaats waarin we onze voornaamste conflicten naar voren brengen en formuleren hoe we de oplossing plannen te ontwikkelen.

De maanden december tot februari vormen de systeemfase waarin we een concrete oplossing naar voor schuiven. Dit gaat gepaard met brainstorm sessies en eventueel aanvullende literatuur.
Het finaliseren van het concept gebeurt de daaropvolgende maanden met als grote ontknoping eind juni waar we ons concept voorstellen op de eindjury.

Wordt Panellid & Contact

Bent u zelf werkzaam binnen de muziek- of festival sector, kent of bent u verder iemand die een vermoedelijke of vastgestelde diagnose heeft wat hoogsensitiviteit met zich meebrengt? (Denk aan AD(H)D, ASS, HSP.)

Aarzel niet en sluit aan bij de paneldag op 13 februari in Boom!

Zo draagt u actief uw steentje bij aan de ontwikkelingsfase van enkele concept-oplossingen. Deel uw waardevolle expertise en geef mee vorm aan het festival van de toekomst.

Indien u graag deelneemt aan een sessie op deze paneldag, kan u zich inschrijven via deze link.
Hier vindt u verder alle info hieromtrent zoals o.a. het verloop van elke sessie, de dagplanning en praktische info.

Indien u zelf vragen heeft over dit project kan u mij bereiken via het e-mailadres: Roos.commerman@student.uantwerpen.be

Inschrijven voor paneldag? Klik hier

Onderzoek: Inclusie in de context van muziekfestivals en events - wordt panellid

FACE for professionals

FACE for MI Resellers

FACE Project Integration

5% ofwel meer dan een half miljoen van de Belgische bevolking vormt een onzichtbare doelgroep met specifieke noden die men tot op heden niet in rekening heeft gebracht bij het creëren van een inclusieve festivalervaring... Lijkt me een hoog aantal potentiële tickethouders, toch? Lees hieronder meer over mijn onderzoek: Inclusie van neurodivergente en hoogsensitieve volwassenen met een ‘andere’ prikkelverwerking in de context van muziekfestivals/-events.

Neurodiversiteit of letterlijk ‘hersenen die verschillen’ zorgt bij de doorsnee neurodivergente volwassene voor een berg aan onzichtbare talenten alsook een waslijst aan vergeten noden. Deze noden wil ik voor eens en altijd uit de schaduw halen en omvormen naar een eindoplossing waarbij iedereen, ongeacht hun prikkelgevoeligheid, zorgeloos en met volle teugen kan genieten van livemuziek.  

Bent u zelf werkzaam in een bedrijf of organisatie binnen de muziek- , festival sector en ziet u net als ik veelbelovende opportuniteiten binnen de pijler ‘inclusie’?
Kent of bent u verder iemand die een vermoedelijke of vastgestelde diagnoseheeft wat een ‘andere’ prikkelverwerking met zich mee brengt? (denk aan AD(H)D,ASS, HSP)
Of bent u simpelweg benieuwd naar hoe ik mijn achtergrond als ontwerper in de strijd gooi om decennialange stigma’s te doorbreken?

Lees er hier alles over en vul één van de profiel-gebasseerde surveys in!

U helpt niet alleen mijn onderzoek vooruit maar u bemachtigd eveneens een VIP zitje waar u het verloop van dit project vanop de eerste rij kan volgen.

Wie ben ik?

Hi! Ik ben Roos Commerman, een 2de masterstudent Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen en ik ben dit academiejaar van start gegaan met mijn masterproef.
Dit project voer ik uit in samenwerking met FACE, wat mij de nodige ondersteuning biedt binnen de context van mijn probleemstelling.

Met een brede waaier aan interesses en goede dosis vastberadenheid begon ik enkele jaren geleden aan mijn eerste lesweek productontwikkeling. 5 jaar later belandt ik, met een gamma aan nieuwe skills, plots in mijn allerlaatste jaar productontwikkeling. Binnen mijn opleiding houd ik mij graag bezig met grafisch ontwerp en vormleer alsook gedragsmatig ontwerp en complex probleemoplossend ontwerpen.

Als ik mijn hoofd niet breek over strategische ontwerpopdrachten, houd ik mij in mijn vrije tijd graag creatief bezig. Niet enkel achter een schetsboek maar ook op een podium kan u mij geregeld terugvinden als zangeres bij het vrouwenkoor Scala & Kolacny brothers.

Ik bijt mij snel vast in nieuwe uitdagingen en verdiep mij graag in relevante maatschappelijke problematieken.

Doelgroep, context en persoonlijke link

Mijn onderzoek draait rond inclusie binnen muziekfestivals en events.
Specifiek onderzoek ik de context en conflicten die hoogsensitieve en neurodivergente volwassenen met een andere prikkelverwerking ervaren in de context van een muziekfestival of event.

Als een hoogsensitief persoon met AD(H)D ben ik maar al te bekend met de problematiek en de context waarin deze zich bevindt. Uit eigen ervaring en die van mede hoogsensitieve neurodivergenten kon ik voor de start van mijn onderzoek al stellen dat overprikkeling op muziekfestivals en events geen eenzaam verhaal kent.
Bij de start van elke festivalervarving denkt men de overhand te hebben, maar aan het einde van de rit heb je jammer genoeg geen controle op de werking van je eigen brein. Een festivaldag kent hierdoor nagenoeg altijd een vervroegd einde vol frustratie, vermoeidheid en onmacht.

Het bestaan van hoogsensitieve individuen is niet nieuw, nog is het begrip inclusie. Toch worden, tot op heden, deze termen nagenoeg niet met elkaar geassocieerd.
Waarom zijn de huidige inclusie maatregelen vaak beperkt op het fysieke? Welke conflicten houden huidige stigma’s in stand?

Deze problematiek plan ik ontwerpend te onderzoeken en huidige stigma’s te doorbreken. De uiteindelijke ontwerp oplossing zal een antwoord bieden of de vraag: hoe creëert men een inclusieve omgeving voor hoogsensitieve en neurodivergente volwassen binnen de context van een muziekfestival of event?

Noodzaak en harde cijfers

Na berekende schatting zien we dat 5% van de Belgische bevolking een diagnose van neurodivergentie heeft. Omgerekend maken zij dus een half miljoen van onze totale bevolking uit. Bijkomend zien onderzoekers dit cijfer afgelopen 10 jaar enorm toenemen. Ten slotte rekent men personen op een wachtlijst van een diagnostisch centrum, personen die een diagnose niet kunnen bekostigen of zij die een zwaar vermoeden hebben van neurodivergentie of hoogsensitiviteit hier niet mee.

Gezien men de laatste decennia pas gestart is met het voeren van onderzoek naar neurodivergentie, blijkt sommige literatuur verouderd. Dit brengt een vlaag aan misinformatie met zich mee wat op zijn beurt bijdraagt aan de reeds aanwezige stereotypen rond personen die zich bevinden op een spectrum. Door het gebrek aan onderzoek vormt het neurodivergente brein nog een mysterie. De meest recente onderzoeken stellenAD(H)D en ASS als een spectrum. Dit houdt in dat de noden van 2 personen met dezelfde diagnose compleet kunnen verschillen. Ook hoe dit tot uiting kan komen verschilt van persoon tot persoon. Van een gebrek aan individuele noden kunnen we dus niet spreken.

Onzichtbaarheid

Omdat mensen met AD(H)D en ASS hun symptomen anders ervaren en tonen brengt dit zijn voor- en nadelen met zich mee. Men kan ervoor kiezen om hun diagnose niet mee te delen om zo veroordeling en afstoting te voorkomen. Binnen bepaalde contexten vormt dit een, jammer genoeg, broodnodige vorm van zelfbescherming. Anderzijds kan men vaak hun symptomen zo goed verstoppen of onderdrukken dat als tegenreactie de credibiliteit van de gestelde diagnose in vraag  wordt gesteld. Op deze manier kan men in vraag stellen of het individu wel echt AD(H)D heeft en niet ‘gewoon lui’ of ‘heel slordig’ is. Hetzelfde geldt voor mensen met ASS. Indien een neurodivergent persoon niet voldoet aan een stereotype beeld neemt men de noden, talenten en opportuniteiten gekoppeld aan die talenten niet serieus. In de meeste gevallen worden deze opportuniteiten gewoonweg genegeerd of vergeten.

Conclusie:

5% ofwel meer dan een half miljoen van de Belgische bevolking vormt een onzichtbare doelgroep met specifieke noden die men tot op heden niet in rekening heeft gebracht bij het creëren van een inclusieve festival ervaring...

Opportuniteiten 

Neurodivergenten zijn goede klanten omdat...

Als organisator of stakeholder binnen het organiseren van een muziekfestival/-event zijn er enkele overkoepelende opportuniteiten gelinkt aan het includeren van de genoemde doelgroep.

  • Hoofdzakelijk is deze doelgroep feitelijk gezien een enorm waardevolle klant. Ik som enkele voorbeelden op ter illustratie. Mensen binnen de doelgroep hechten grote waarde aan structuur en vaak ook aan repetitie. Dit geeft herkenning en neemt het overweldigende verrassingseffect van eventuele andere ervaringen weg. Vertaald betekend dat men een lange trouwe kant kan zijn. Andere aspecten binnen deze doelgroep zijn bijvoorbeeld specifieke interesses waar men op kan inspelen. Ten slotte zullen mensen uit deze doelgroep niet snel alleen een event zoals een muziekfestival gaan. Een vertrouwelijke vriendengroep of partner kan rust geven in een onvoorspelbare omgeving. Wat betekent dat u per persoon uit deze doelgroep meerdere tickets per kop kan verwachten.
  • Door als pionier in de innovatie van inclusie te stappen kan uw bedrijf zich diversifiëren t.o.v. eventuele concurrenten, waardoor de klant u sneller zou kunnen opzoeken.
  • Verder zijn er nog  wettelijke kaders en maatschappelijke verwachtingen die stilaan meer in opspraak komen. Inclusie is daar één van. Hoe dan ook zal er in de toekomst zwaar geïnnoveerd moeten worden in deze pijler.

Verloop Masterproef

Het 1ste semester, lopend van september 2023 t.e.m. januari 2024, bestaat voornamelijk uit research en brainstorm sessies.
Aan de hand van specifieke designprincipes doorloop ik mijn geheel onderzoeks-en ontwerpproces. Oktober wordt gevuld met een literatuurstudie, die overloopt een online bevraging (survey). Daaropvolgend plan ik in November met zoveel mogelijk stakeholders en mensen uit  en rond de doelgroep fysieke interviews af te leggen. Uiteindelijk plan ik een brainstorm sessie te organiseren met een focusgroep bestaande uit diverse stakeholders, de doelgroep, hulpverleners, .. Eind november vindt reeds onze eerste jury plaats waarin we onze voornaamste conflicten naar voren brengen en formuleren hoe we de oplossing plannen te ontwikkelen.

De maanden december tot februari vormen de systeemfase waarin we een concrete oplossing naar voor schuiven. Dit gaat gepaard met brainstorm sessies en eventueel aanvullende literatuur.
Het finaliseren van het concept gebeurt de daaropvolgende maanden met als grote ontknoping eind juni waar we ons concept voorstellen op de eindjury.

Wordt Panellid & Contact

Bent u zelf werkzaam binnen de muziek- of festival sector, kent of bent u verder iemand die een vermoedelijke of vastgestelde diagnose heeft wat hoogsensitiviteit met zich meebrengt? (Denk aan AD(H)D, ASS, HSP.)

Aarzel niet en sluit aan bij de paneldag op 13 februari in Boom!

Zo draagt u actief uw steentje bij aan de ontwikkelingsfase van enkele concept-oplossingen. Deel uw waardevolle expertise en geef mee vorm aan het festival van de toekomst.

Indien u graag deelneemt aan een sessie op deze paneldag, kan u zich inschrijven via deze link.
Hier vindt u verder alle info hieromtrent zoals o.a. het verloop van elke sessie, de dagplanning en praktische info.

Indien u zelf vragen heeft over dit project kan u mij bereiken via het e-mailadres: Roos.commerman@student.uantwerpen.be

Inschrijven voor paneldag? Klik hier

TAGS

No items found.

No items found.